Az Igazságügyi Minisztérium a bírósági végrehajtás, a közjegyzői, a pártfogó felügyelői és a közvetítői tevékenység helyzetét bemutató statisztikai adatokat gyűjt, állít elő, illetve publikál. Az Igazságügyi Minisztérium az igazságügy helyzetét bemutató statisztikák fejlesztése érdekében együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal, továbbá az igazságügy területén működő más szervekkel, így elsősorban az Országos Bírósági Hivatallal és a Legfőbb Ügyészséggel.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

1. Bírósági végrehajtás

A bírósági végrehajtással kapcsolatos statisztikák valamennyi törvényszék, valamint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar negyedéves adatszolgáltatásán alapulnak, és bemutatják a bírósági végrehajtói irodák, az önálló bírósági végrehajtók és – 2019. évig – a törvényszéki végrehajtók tevékenységének ügyforgalmi adatait havonkénti és területi bontásban, továbbá befejezési módok és a befejezett ügyek időtartama szerint. Megtalálhatók a végrehajtók számára vonatkozó adatok is.


2. Közjegyzői statisztika

A közjegyzői statisztika a közjegyzői irodák ügyforgalmáról, ezen belül a befejezett ügyek esetében a befejezésmódok szerinti bontásban, illetve az érkezett és az elrendelt végrehajtási kérelmekben meghatározott főkövetelések összegéről ad negyedévente havi gyakoriságú tájékoztatást az országosan összesített adatokról.


3. Pártfogó felügyelői statisztika

Az e tárgyban összeállított jelentések tartalmazzák többek között a tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények számát (több különböző bontásban); a fiatalkorúakról készített környezettanulmányok jellemzőit (több különböző bontásban); a pártfogó felügyeletre vonatkozó adatokat (több különböző bontásban); a pártfogoltak számát kor és nemek szerint; a nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak számát; a megelőző pártfogásra vonatkozó adatokat. Az adatokról korábban félévenként, 2019. évtől évenként elemző anyag is készül.

  
4. Közvetítői statisztika

A közvetítői tevékenységgel kapcsolatos statisztikák a tárgyévben befejezett közvetítői eljárások főbb adatait tartalmazzák éves gyakorisággal, az eljárás eredményessége és a vita jellege szerint
  


Elérhetőség:
A statisztikával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a felhasználók a következő e-mail címen kérhetnek tájékoztatást: xGCYEIoAsVilQI32NFc3RhdGlzenRpa2FAaW0uZ292Lmh1